فارسی سازی زبان تردز threads در جدیدترین نسخه

فارسی سازی زبان تردز threads در جدیدترین نسخه

تردز یک برنامه برای اشتراک گذاری رشته های متنی توسط کاربران می باشد. این برنامه مکمل اینستاگرام هست. شما میتوانید متن های دیگران را لایک کنید. برای داشتن تردز باید حساب اینستاگرامی داشته باشید. این برنامه به طور پیشفرض روی زبان انگلیسی است. تنظیماتی جهت فارسی کردن زبانه برنامه تردز نیاز هست که باید انجام دهیم. برای فارسی کردن لطفا این مطلب را مطالعه کنید.

ادامه خواندن٪ s & rarr؛